System LogoMate®  spełnia szereg oczekiwań potrzebnych do prognozowania na bardzo wysokim poziomie oraz generowania propozycji uzupełnień (zamówień) zapasów magazynowych. Jednakże w celu poszerzenia tej funkcjonalności podstawowej, częstokroć występują indywidualne oczekiwania klientów reprezentujących różne branże oraz różne style prowadzenia swojego biznesu. By zadośćuczynić i tym szczególnym oczekiwaniom firma REMIRA od kliku lat rozszerza występującą w standardzie systemu funkcjonalność o funkcje specjalne realizowane w modułach dodatkowych. Obsługują one takie zagadnienia jak:LM promo+
Dobrze zaplanuj swoje promocje
LM push+
Rozdziel towar z precyzją
LM aps+
Dostawy dla produkcji na czas
LM mobile+
Mobilne wsparcie dla magazyniera
LM arrive+
Wykorzystaj swoje możliwości odbioru dostaw
LM capa+