MODUŁ DO AUTOMATYCZNEGO PLANOWANIA AKCJI PROMOCYJNYCH 

PODSTAWY DO ZASTOSOWANIA MODUŁU
  • znaczące ilości promocji w ogólnym wyniku firmy

  • przy stosowaniu przez firmę w miarę ustandaryzowanych i powtarzalnych instrumentów promocyjnych (gazetki, regały, reklamy w mediach, itp.) 

  • przy dużej ilości SKU podlegających promocjom. 

Te sytuacje wymagają znalezienia sposobów na jeszcze lepsze i bardziej efektywne planowanie każdej następnej promocji - w tym celu REMIRA zaprogramowała LM promo+.

 
 

CELE

  • Bardzo dobra dostępność artykułów promowanych w POS

  • Zminimalizowanie ilości pozostałych po zakończeniu promocji

  • Wysoki stopień automatyzacji

  • Lepsza prognoza dostawców dla towarów promocyjnych

  • System wczesnego ostrzegania o napotkanych problemach w łańcuchu dostaw artykułów promocyjnych

 

OPIS DZIAŁANIA - [kliknij]

LM promo+ posiada mechanizm budowy specjalnej wielowymiarowej macierzy, do której zbierane są wszystkie informacje o odbytych wcześniej promocjach. Informacje te dotyczą między innymi: artykułów, grup towarowych, miejsc, cen, rodzajów promocji, typów i powtarzalnych cech dodatkowych. 

1) Na bazie tych typów informacji w macierzy budowany jest szereg grup i podgrup informacyjnych, 

2) Następnie, tworzony jest specjalny (indywidualnie dobierany dla danej firmy) algorytm postępowania prognozowania kolejnych promocji. 

3) System szukając odpowiedniej ilości informacji bazowych przechodzi poprzez poszczególne części tej macierzy i znajdując określone cechy wspólne prognozuje przebieg promocji przyszłej. Oprócz tego moduł tworzy Uplift z poziomu danego SKU lub z poziomu grupy towarowej dla zadanych miejsc promocji. 

4) W kroku ostatnim moduł proponuje odpowiednie do tego stanu prognozy uzupełnienia zapasów, uwzględniając przy tym czas jej rozpoczęcia w danym miejscu. Stosowana jest tutaj jedna z dwóch możliwości, tzn. wykorzystanie opcji rezerwacji lub odpowiednie użycie wskaźników zapasu bezpiecznego.