O firmie.

TIM S.A.jest jednym z największych dystrybutorów artykułów elektrotechnicznych w Polsce.

Firma posiada unikalne, blisko 25-letnie doświadczenie w branży. Zatrudnia ponad 380 osób, posiada sieć sprzedaży składającą się z niemal 30 oddziałów w całej Polsce, generuje ponad 330 mln zł obrotu i 10 mln zł zysku netto (2010 r.). Dostawy do wszystkich oddziałów, a także bezpośrednio do klienta lub na miejsce inwestycji realizuje Centrum Logistyczne w podwrocławskich Siechnicach.

W stałej ofercie hurtowni elektrycznych TIM S.A. znajduje się pełen asortyment artykułów elektrotechnicznych: kable, przewody, systemy prowadzenia kabli, aparaturę, rozdzielnie elektryczne, osprzęt elektroinstalacyjny, oprawy, źródła światła i osprzęt pomocniczy. Towar dostarczają renomowani producenci z Polski i zagranicy, m.in. BitnerErgomPhilipsOBO BettermannOsramSchneider ElectricTele-Fonika Kable.

Wczerwcu 1997 r. został  wydany prospekt emisyjny TIM S.A., zaś we wrześniu 1997 r. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd dopuściła akcje TIM S.A. do obrotu. Pierwsze notowanie walorów TIM S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie odbyło się 16 lutego 1998 r.

Aspekt ekonomiczny.

Jednym z ważnych elementów rozwoju firmy było usprawnienie funkcjonowania łańcucha dostaw. Szczególnie w dobie europejskiego kryzysu uszczelnianie procesów bezpośrednio wpływających na podwyższanie rentowności działalności handlowej jest priorytetowe. Ważnym czynnikiem jest tutaj ustalenie korelacji pomiędzy zyskiem osiąganym z usprawnienia łańcucha dostaw a zyskiem całego przedsiębiorstwa. Firma może uzyskać wyższą sprzedaż między innymi poprzez poprawę dostępności swojej oferty przy jednoczesnej optymalizacji tworzonych zapasów a co za tym idzie, mniejszym angażowaniu swoich zasobów finansowych. Rola ludzi, którzy na co dzień podejmują decyzje o jakości i wielkości zapasów porównywana jest do roli maklerów giełdowych, którym powierzono kapitał a ich celem jest maksymalizacja zysków tego kapitału i odpowiedni zakup różnych instrumentów finansowych. Aby móc to realizować Zarząd firmy podjął decyzje o wdrożeniu nowego narzędzia informatycznego jakim jest system niemieckiej firmy Remira GmbH o nazwie LogoMate®.

Proces wdrożenia.

Z punktu widzenia klienta proces wdrożenia systemu LogoMate® był stosunkowo łatwym przedsięwzięciem, które nie wymagało wysokich nakładów czasu i pracy. Rola pracowników firmy TIM S.A. ograniczała się w zasadzie do przygotowania interfejsu umożliwiającego eksport danych z systemu transakcyjnego, jaki firma użytkuje, do systemu LogoMate®. Sam proces wdrożenia przebiegał bardzo sprawnie i trwał nie dłużej niż 3 miesiące, włącznie z analizą przedwdrożeniową. Standardowa wersja systemu zaspokoiła znaczną większość potrzeb firmy w zakresie zarządzania zapasami. Wdrożenie wymagało tylko kilku niedużych modyfikacji systemu uwzględniających specyfikę firmy.

Korzyści.

Już po pierwszych miesiącach funkcjonowania systemu w firmie TIM S.A. dało się zauważyć wymierne korzyści z jego uruchomienia. Wymieniając kilka z tych korzyści należy zacytować słowa p. Piotra Bobruk – Kierownika Wydziału Prognozowania i Analiz Logistycznych firmy, który pełnił zarazem funkcję Kierownika Projektu podczas wdrażania systemu:

Oszczędność czasu wymaganego na przygotowanie zamówień do dostawców zewnętrznych to ok. 12 roboczogodzin dziennie. Dzięki wbudowanym kalendarzom, które określają rytmy zamówień lub dostaw zmniejszyliśmy ilość dokumentów związanych z procesem zamawiania o ok. 15%. Ponadto dzięki szerokiej gamie parametrów i warunków odeszliśmy od systemu uzupełniania zapasów w Oddziałach Sprzedaży opartego na zapasie minimalnym i zapasie maksymalnym. Ostrzeżenia i wyjątki, które system posiada, umożliwiają na bieżąco przeciwdziałanie przyszłym negatywnym zdarzeniom (np. takim jak braki magazynowe) bez konieczności ponoszenia nadmiernych nakładów finansowych. Dzięki systemowi LogoMate® nie musimy „gasić pożarów” – po prostu nie dopuszczamy do ich powstawania.”

Nowe możliwości.

Ciągła optymalizacja stanów magazynowych opiera się przede wszystkim na długoterminowej strategii a następnie na prawidłowym oprogramowaniu komputerowym. Posiadając dobre rozwiązanie, które obejmuje wszystkie obszary optymalizacji, takie jak prognozowanie zapotrzebowania, dysponowanie oraz kontroling, można uzyskać zmniejszenie stanów magazynowych aż o 40% przy równoczesnym podwyższeniu poziomu obsługi aż do 98%.System LogoMate®obejmuje i wiąże ze sobą wszystkie procesy optymalizacji stanów – prognozowanie zapotrzebowania, dysponowanie oraz kontroling. Stosowane metody prognozowania do planowania stanów bazują na solidnych, wypróbowanych algorytmach matematycznych i dopasowują się automatycznie do zmieniających się stanów i zapotrzebowania. System LogoMate® zapewnia ogromne możliwości matematyczno – statystyczne parametryzowania procesów uzupełniania zapasów. Dyspozytorzy dzięki pracy z systemem otrzymują wsparcie w kierowaniu przepływem informacji i dzięki temu prawidłowo wykorzystywany jest potencjał automatyzacji dysponowania. Dla dowolnych obszarów zapasów, które można definiować za pomocą filtrów, czy dzięki odpowiednio zaprojektowanej strukturze organizacyjnej, optymalizacja zapasów jest łatwiejsza w porównaniu z wcześniej stosowanymi rozwiązaniami w systemie klasy ERP lub innych programach zewnętrznych (np. z wykorzystaniem narzędzi typu MS Excel). System posiada narzędzia do strategicznego i taktycznego kontrolowania oraz ma funkcje do symulacji różnych procesów. Optymalizuje przy tym stany uwzględniając lokalizacjemagazynów. Dzięki rozbudowanym mechanizmom ostrzegania i wskazywania sytuacji wyjątkowych (również i błędów) można całą uwagę skupiać na tych obszarach zapasów i zamówień, w których dzieje się coś nieprawidłowego. Resztą zajmuje się sam system LogoMate®. Daje to bardzo duże oszczędności zasobów wykorzystywanych w procesach prognozowania i uzupełniana zapasów (dystrybucja z Magazynu Centralnego do Oddziałów Sprzedaży oraz dostawy do Magazynu Centralnego od dostawców zewnętrznych). Ogniwem łączącym zarządzanie stanami z zarządzaniem finansowym jest kontroling stanów. Dyspozytor systemuposiada możliwość prowadzenia wszelkich analiz potrzebnych do kontrolowania niezależnie od pracy innych działów czy też innych aplikacji. System zaś wspiera zarówno kontroling strategiczny jak i operacyjny. W obszarze działań strategicznych do dyspozycji dyspozytora system oddajeróżnego rodzaju mechanizmy symulacyjne, dzięki którym można sprawnie przeprowadzić szereg scenariuszy pozwalających na znalezienie kompromisu pomiędzy poziomem obsługi klienta a wzrostem stanów magazynowych. Do kontroli operacyjnej służą takie narzędzia jak analiza ABC, XYZ oraz analiza port folio. W celu realizacji powyższych funkcji, system posiada stale aktualne i zsynchronizowane dane ze wszystkich lokalizacjiprzedsiębiorstwa. Ze względów techniczno-finansowych absolutnie wystarczającym jest, żetaka synchronizacja i aktualizacja danych odbywa się raz na dobę.

Podsumowanie.

Obecnie na rynku znajduje się szereg rozwiązań informatycznych służących wspomaganiu zarządzaniem przedsiębiorstwem. Są to zarówno systemy klasy ERP jak i rozwiązania modułowe składające się w całości na system zintegrowany bazujący na różnych metodach technologicznych. Jednakże brak jest ciągle na rynku wystarczającej oferty dla rozwiązań niszowych, które z powodów właśnie technologicznych nie mogą być stanowić zintegrowanej części wspomnianych wyżej systemów. Jednym z takich rozwiązań jest właśnie system LogoMate®. Wdrożenie takiego systemu wydaje się wręcz konieczne a efekty tego wdrożenia są bardzo wymierne. Jest to następna cecha wyróżniająca to rozwiązanie z pośród innych produktów informatycznych. W tym wypadku obliczenie wskaźnika zwrotu z inwestycji (ROI – return on investment) określający poziom wzrostu zysku operacyjnego względem uzyskanych przychodów ze sprzedaży po wprowadzeniu tej inwestycji daje bardzo dobry wynik.