Moduł służący wsparciu planowania dostaw pod kątem moich możliwości ich odbioru.

Po co?

  • Wizualizacja wąskich gardeł na rampach
  • Przegląd planowania zasobów ludzkich
  • Wczesna optymalizacja terminów dostaw
  • Wizualizacja otwartych przyjęć dostaw

Jak to zrobi LM arrive+?

  • Automatycznie pobierze wszystkie propozycje zamówień
  • Optymalnie obciąży punkty przyjmowania dostaw
  • Włączy zaburzenia dostaw (np. mercareon) i je "wygładzi"

A wszystko w celu:

 
Stałego osiągnięcia bieżącej informacji na temat zdolności magazynowej dotyczącej aktualnie zmagazynowanych artykułów i planowanych w przyszłości dostaw i możliwości ich przyjęcia na magazyn.

Wykorzystaj swoje możliwości odbioru dostaw