pobierz plik

MODUŁ DO PLANOWANIA ZASOBÓW I OPTYMALIZACJI DOSTAW DLA PRODUKCJI

Obecnie firmy produkcyjne muszą odznaczać się elastycznością i niezawodnością, aby utrzymać pozycję na mocno konkurencyjnym rynku. LogoMate® w module APS-System (Advanced Planning System – System Planowania i Optymalizacji Zasobów) wspiera takie przedsiębiorstwa za pomocą inteligentnych procedur i algorytmów, zapewniając wiodące miejsce przed konkurencją. Systemy APS są nowoczesnymi narzędziami komputerowymi do optymalizacji planowania produkcji. Łączą wszystkie dane planistyczne w jeden centralny model matematyczny.

LogoMate® wiąże węższe i szersze planowanie w celu optymalizacji dostaw, produkcji i dystrybucji. Wyniki automatycznego planowania wizualizowane są na graficznych tablicach planistycznych. W LM aps+ użytkownik otrzymuje nowe urządzenie symulacyjne do integracji produkcji z zarządzaniem stanami. Przebiegi procesów są skracane, zasoby możliwie jak najlepiej wykorzystane a zapasy zoptymalizowane. LM aps+ jest rozwiązaniem kompletnym, zorientowanym na wymogi klienta, do dysponowania zasobami aż do pełnego planowania w taktycznym i operacyjnym obszarze.
USPRAWNIENIA
 • Wsparcie realizacji zamówień klienckich począwszy od zamówień surowców
 • Automatyczna aktualizacja planów poprzez aktualną obróbkę danych
 • Automatyczne i ręczne wygładzanie zasobów we wszystkich poziomach produkcji w okresie do 24 miesięcy
 • Prognozy na wszystkich szczeblach
 • Graficzna prezentacja przebiegów zapasów i danych historycznych
 • Zapytanie Available-to-Promise wraz z automatyczną rezerwacją zasobów
 • Rozkład skumulowanych obciążeń na mniej obciążone okresy
 • Uwzględnianie wszystkich dostępności materiałowych
 • Szczegółowe planowanie z automatyczną optymalizacją
 • Tworzenie przejrzystości poprzez planowanie na interaktywnym wykresie Gantta
 • Prosty system graficznego planowania przy nieznacznym zaangażowaniu własnej pracy
 • Redukcja przebiegów procesów i przerw technologicznych
 • Zmniejszenie czasów i kosztów produkcji
 • Planowanie metodą Drag&Drop (przeciągnij i upuść) na inteligentnej tablicy planistycznej (wykres Gantta)
 • Rozkład skumulowanych obciążeń na mniej obciążone okresy
 • Uniknięcie przestojów i przeciążeń na produkcji
 • Kompletne rozwiązanie do dysponowania i planowania

Dostawy dla produkcji na czas

Nie zwlekaj! Nawiąż kontakt już teraz!

Klienci: