pobierz plik

MODUŁ DO AUTOMATYCZNEGO PLANOWANIA AKCJI PROMOCYJNYCH 

PODSTAWY DO ZASTOSOWANIA MODUŁU


Te sytuacje wymagają znalezienia sposobów na jeszcze lepsze i bardziej efektywne planowanie każdej następnej promocji - w tym celu REMIRA zaprogramowała LM promo+.
 
 CELEOPIS DZIAŁANIA - [kliknij]
LM promo+ posiada mechanizm budowy specjalnej wielowymiarowej macierzy, do której zbierane są wszystkie informacje o odbytych wcześniej promocjach. Informacje te dotyczą między innymi: artykułów, grup towarowych, miejsc, cen, rodzajów promocji, typów i powtarzalnych cech dodatkowych. 
1) Na bazie tych typów informacji w macierzy budowany jest szereg grup i podgrup informacyjnych, 
2) Następnie, tworzony jest specjalny (indywidualnie dobierany dla danej firmy) algorytm postępowania prognozowania kolejnych promocji. 
3) System szukając odpowiedniej ilości informacji bazowych przechodzi poprzez poszczególne części tej macierzy i znajdując określone cechy wspólne prognozuje przebieg promocji przyszłej. Oprócz tego moduł tworzy Uplift z poziomu danego SKU lub z poziomu grupy towarowej dla zadanych miejsc promocji. 
4) W kroku ostatnim moduł proponuje odpowiednie do tego stanu prognozy uzupełnienia zapasów, uwzględniając przy tym czas jej rozpoczęcia w danym miejscu. Stosowana jest tutaj jedna z dwóch możliwości, tzn. wykorzystanie opcji rezerwacji lub odpowiednie użycie wskaźników zapasu bezpiecznego.   • znaczące ilości promocji w ogólnym wyniku firmy
  • przy stosowaniu przez firmę w miarę ustandaryzowanych i powtarzalnych instrumentów promocyjnych (gazetki, regały, reklamy w mediach, itp.)
  • przy dużej ilości SKU podlegających promocjom.
  • Bardzo dobra dostępność artykułów promowanych w POS
  • Zminimalizowanie ilości pozostałych po zakończeniu promocji
  • Wysoki stopień automatyzacji
  • Lepsza prognoza dostawców dla towarów promocyjnych
  • System wczesnego ostrzegania o napotkanych problemach w łańcuchu dostaw artykułów promocyjnych

Dobrze zaplanuj
swoje promocje

Nie zwlekaj! Nawiąż kontakt już teraz!

Klienci: